REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI, KAO I PROJEKATA UMETNIČKIH, ODNOSNO STRUČNIH I NAUČNIH ISTRAŽIVANJA U KULTURI GRADA KOJI SE FINANSIRAJU, ODNOSNO SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA NOVG SADA U DRUGOJ POLOVINI 2015. GODINE

Preuzmite zakljucak.pdf (application/pdf 824 KB)