REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U DRUGOJ POLOVINI 2023. GODINE