REŠENjE O ODOBRAVANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIM SE REALIZUJE PROJEKAT „NOVI SAD – GRAD MLADIH, SRBIJA – ZEMLjA MLADIH“ U 2024. GODINI