REŠENjE O ODOBRAVANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIM SE REALIZUJE PROJEKAT „NOVI SAD – GRAD MLADIH, SRBIJA – ZEMLjA MLADIH“ – DRUGA FAZA U 2023. GODINI I PROJEKTA KOJIM SE VRŠI MONITORING I EVALUACIJA ODOBRENOG PROGRAMA