REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE