REŠENjE O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2023. GODINI

Preuzmite verski_o.pdf (application/pdf 1429 KB)