Čitaj mi

REKORDNI IZNOS OD 203 MILIONA DINARA ZA AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

U Gradskoj kući održana je sednica Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada i tom prilikom usvojen je Akcioni plan zapošljavanja za 2023. godinu. Pored člana Gradskog veća za privredu Milorada Radojevića, koji je i predsednik Saveta, sednici su prisustvovali i članovi Gradskog veća, gradskih uprava i ostali članovi Saveta.

Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2023. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u ovoj godini, radi unapređenja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti.

- Grad Novi Sad i u 2023. godini nastavlja sa aktivnom politikom zapošljavanja. Nastavili smo da povećavamo sredstva za programe zapošljavanja, i ove godine će biti izdvojen rekordni iznos od preko 203 miliona dinara, a biće obuhvaćeno preko 650 lica. Analize iz prethodnih godina pokazuju se da skoro 80 procenata lica koja budu obuhvaćena ovim programom i posle nekoliko godina, ne vraća na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Ono što je novina u ovogodišnjem programu je da ćemo po prvi put omogućiti da i 15 lica sa srednjom stručnom spremom, kroz program stručne prakse, stekne prvo radno iskustvo – rekao je Milorad Radojević.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja Grada koji će biti realizovani u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti u 2023. godini su: program pripravnika, program stručne prakse, organizovanje javnih radova od interesa za Grad, podrška samozapošljavanju, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, sajmovi zapošljavanja kao i obuke i edukacija lica.

Od 2012. godine zaključno sa ovogodišnjim Planom, Grad Novi Sad je izdvojio milijardu i šesto trideset sedam miliona dinara za programe zapošljavanja.

Novi Sad, 26. januar 2023. godine