Čitaj mi

REKONSTRUKCIJA ATARSKOG PUTA U KISAČU

Grad Novi Sad izvodi radove na rekonstrukciji kolovoza atarskog puta od Svetosavske ulice do državnog puta IIA reda broj 113 i delu Svetosavske ulice u Kisaču. Ovo je značajan projekat za jedno od starijih naselja na teritoriji grada, koje dobija novoprojektovani priključak na državni put, što će imati veliki privredni i ekonomski značaj za Kisač.

Postojeća saobraćajna mreža na teritoriji naselja u velikoj meri zadovoljava trenutne potrebe odvijanja putničkog saobraćaja. Međutim, u cilju efikasnijeg odvijanja prigradskog prevoza, pre svega bolje povezanosti sa obližnjim naseljima, javila se potreba za obezbeđivanjem kraće veze do državnog puta.

Planirana saobraćajnica obuhvata dve celine. U Svetosavskoj ulici, na deonici od okretnice do atarskog puta, u dužini od oko 300m, izvode se radovi na rekonstrukciji postojećeg kolovoza i pešačke staze, a planirana je i izgradnja kolskih prilaza.

Trenutno su u toku radovi na izradi asfaltinih slojeva na delu pešačkih staza, izrada nasipa i bankina od tucanika, iskop kanala za odvodnjavanje i priprema otresišta za betoniranje.

Druga celina je novoprojektovana saobraćajna veza – trenutno atarski put – između Svetosavske ulice i državnog puta IIA reda broj 113, u dužini od oko 1150m, koja će omogućiti novo uključenje iz naselja Kisač na državni put i znatno doprineti funkcionalnosti saobraćajne mreže naselja.

Ukupna vrednost investicije iznosi 175,7 miliona dinara, a planirano je da radovi budu završeni tokom  februara 2024. godine.

Novi Sad, 29. novembar 2023. godine