Čitaj mi

RASPISAN JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU PORODICAMA IZBEGLICA

U skladu sa Ugovorom o saradnji na realizaciji  „Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini“ zaklјučenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Grada Novog Sada, Komisija za izbor korisnika pomoći za pobolјšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica, nabavkom građevinskog materijala, raspisala je Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica sa teritorije Grada Novog Sada za pobolјšanje uslova stanovanja.

Javni poziv objavlјen je na oglasnoj tabli Odseka za izbegla, prognana i raselјena lica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, Novi Sad, Ulica kralјa Aleksandra br. 14. i na oglasnim tablama u svim mesnim zajednicama.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji do 8. avgusta 2014. godine. Obrazac prijave i sva obaveštenja mogu se dobiti u Odseku za izbegla, prognana i raselјena lica i telefonom na brojeve 6621-004 i 6622-455.

Ukupna sredstva za dodelu pomoći iznose 5.500.000 dinara od kojih je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obezbedio 4.950.000 dinara, a Grad Novi Sad 550.000 dinara. Vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi 550.000 dinara.

Novi Sad, 11. jul 2014. godine