RANI JAVNI UVID U KONCEPTUALNI OKVIR PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORA NAMENJENOG ZA POSLOVANJE NA ULAZNOM PRAVCU DUŽ FUTOŠKOG PUTA U NOVOM SADU