RANI JAVNI UVID U KONCEPTUALNI OKVIR IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA VETERNIK