Čitaj mi

RADNICI GSP-A NA SASTANKU SA GRADONAČELNIKOM VUČEVIĆEM

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je danas u Gradskoj kući predstavnike zaposlenih vozača u Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“. Sastanak je održan na njihovu inicijativu, u cilјu upoznavanja gradonačelnika sa problemima u funkcionisanju tog preduzeća.

Tokom dvočasovnog, veoma složenog sastanka, predstavnici vozača JGSP detalјno su predočili gradonačelniku kompleksnu situaciju u preduzeću i istakli, da ukoliko bi se takva situacija nastavila, ona bi se mogla odraziti na efikasno i racionalno poslovanje preduzeća.

Nakon što ih je pažlјivo saslušao, gradonačelnik je istakao da je dobro poslovanje tog preduzeća u interesu svih građana Novog Sada. On je saopštio predstavnicima zaposlenih da će u okvirima svoje nadležnosti preduzeti sve adekvatne mere u cilјu utvrđivanja iznetih informacija, a da će nakon toga, na osnovu precizno utvrđenog činjeničnog stanja, biti preduzete potrebne aktivnosti kako bi se osigurao nesmetan rad tog preduzeća.

Novi Sad, 22. januar 2018. godine