Čitaj mi

RADNI SASTANAK O POKRETANJU IZRADE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ROMKINJE

Zamenik gradonačelnika Novog Sada mr Zoran Mandić prisustvovao je radnom sastanku o pokretanju izrade Lokalnog akcionog plana za Romkinje na nivou Grada Novog Sada u organizaciji romskih ženskih organizacija „Ženski prostor“ iz Niša i „BIBIJA“ iz Beograda.

- Svesni smo da je neophodno aktivirati lokalnu samoupravu i umrežiti se sa lokalnim organizacijama civilnog društva, radi zajedničkog pokretanja izrade lokalnog strateškog dokumenta za unapređivanje položaja Romkinja na teritoriji Novog Sada – rekao je zamenik gradonačelnika Zoran Mandić i dodao da je neophodno pokazati rešenost da se poboljša položaj marginalizovanih grupa, naročito žena koje su u posebno teškom položaju i najčešće trpe višestruku diskriminaciju.

Cilj projekta je promovisanje i realizacija nacionalnih strategija i akcionih planova na lokalnom nivou, a radni sastanak pokrenuo je dogovore i predloge aktivnosti na nivou Grada vezanih za senzibilizaciju romske zajednice i uspostavljanje mehanizama za primenu zakona i strategija.

Novi Sad, 17. decembar 2010. godine