Pružanje stručne podrške jedinicama lokalne samouprave u strateškom planiranju i upravlјanje finansijama u okviru EU programa Exchange 4 – izrada Programa zaštite životne sredine

U okviru programa EXCHANGE 4 Gradu Novom Sadu je odobren projekat „Pružanje stručne podrške jedinicama lokalne samouprave u strateškom planiranju i upravlјanje finansijama u okviru EU programa Exchange 4 – izrada Programa zaštite životne sredine“. Program zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. urađen je za period od deset godina i obuhvata analizu stanja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada, sa prikazom najznačajnijih problema, definisane opšte i specifične cilјeve Grada u oblasti zaštite životne sredine i akcioni plan za period od pet godina za dostizanje prioritetnih cilјeva. Donošenjem Programa Grad Novi Sad dobija jasno definisanu strategiju zaštite životne sredine na svojoj teritoriji, sa utvrđenim dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim aktivnostima. Izradom Akcionog plana za realizaciju Programa zaštite životne sredine definišu se prioritetne aktivnosti za zaštitu životne sredine, sa utvrđenim vremenskim okvirima i sredstvima neophodnim za njihovu realizaciju. Donošenje Programa zaštite životne sredine je zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave. Vrednost projekta ogleda se u tehničkoj pomoći eksperata koji su pružali podršku Gradu tokom realizacije projekta u periodu od 14 meseci.