Čitaj mi

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U GRADU NOVOM SADU

U nastavku današnje sednice Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada, na predlog članova Gradskog štaba, Gradonačelnik Grada Novog Sada, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Novog Sada zbog oluje praćene jakom kišom i atmosferskim pražnjenjem koja je dana 19. jula 2023. godine zahvatila teritoriju Grada Novog Sada.

S obzirom na to da se posledice stravičnog nevremena nisu mogle sagledati u prepodnevnim časovima i da su razmere nastale štete mnogo veće, doneta je Odluka o uvođenju vanredne situacije koja je proglašena radi upotrebe posebnih mera, dodatnih snaga i sredstava u otklanjanju nastalih posledica izazvanih olujom praćene jakom kišom i atmosferskim pražnjenjem.

Ova Odluka je stupila na snagu danom donošenja, 20. jula 2023. godine i objaviće se u ,,Službenom listu Grada Novog Sada".

 

Novi Sad, 20. jul 2023. godine