Čitaj mi

PRIZNANJE NOVOM SADU ZA EFIKASNU ORGANIZACIJU JAVNIH NABAVKI

Novi Sad bio je jedan od pilot gradova u kojima je realizovan program UN za Projekat jačanja mehanizama odgovornosti u javnim finansijama, i tim povodom direktor Uprave za javne nabavke Republike Srbije Predrag Jovanović uručio je priznanje za efikasnu organizaciju javnih nabavki gradonačelniku Novog Sada Igoru Pavličiću.

Osim Novog Sada, projekat je obuhvatio Požarevac, Pančevo, Niš i Suboticu, a sprovodio se od 2010. godine do 2012. Pored gradova realizovali su ga Uprava za javne nabavke RS, Program UN za razvoj, uz podršku Kraljevine Norveške.

- Osnovni cilj ovog programa bio je da se unapredi organizacija javnih nabavki na ekonomičniji način i da se smanje mogućnosti neregularnosti u sprovođenju tih postupaka. Uvedeni su i posebni alati, poput softvera za javne nabavke koji onemogućava zloupotrebe, odnosno podrazumeva da se vrlo lako utvrdi odgovornost za eventualne greške. Služba za javne nabavke u Novom Sadu ostvarila je dobre rezultate. Sprovela je javne nabavke za hranu, za 61 vrtić Predškolske ustanove, i tako su ostvarene značajne uštede. Nadam se da će tako i nastaviti i da će se proces razvijati po ugledu na razvijene gradove Evropske unije – rekao je Predrag Jovanović.

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić zahvalio se Upravi za javne nabavke i direktoru Jovanoviću na ukazanom poverenju.

- Ovo je jedan od dokaza da smo novcem naših građana raspolagali na odgovoran način. Javnim nabavkama za Radosno detinjstvo za 2 godine uštedeli smo preko 100 miliona dinara. Nadzor Gradskog veća nad sprovođenjem javnih nabavki, i druge mere kontrole javnih finansija koje smo sprovodili dali su veoma dobre rezultate. Sa prosečnim budžetom od 130 miliona evra od 2008. do danas investicioni deo budžeta bio je blizu 50 miliona evra, a u periodu između 2004. i 2008. godine kada je budžet bio gotovo duplo veći, investicioni deo bio je 40 miliona evra – naglasio je gradonačelnik Pavličić i izrazio nadu da će služba Grada Novog Sada za javne nabavke prerasti u upravu, i da će Grad imati kadrovski potencijal da se javne nabavke centralizuju u što više oblasti.

Novi Sad, 12. april 2012. godine