Čitaj mi

PRIVREMENA ZABRANA ODVIJANjA SAOBRAĆAJA U STRAŽILOVSKOJ ULICI

Određena je privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Stražilovskoj ulici, od Radničke ulice do Ulice Maksima Gorkog, zbog demontaže krana koji se koristio na projektu izgradnje sudskih organa u Novom Sadu.

Privremena izmena režima saobraćaja važi od 4. februara 2024. godine od 7.00 časova do 5. februara 2024. godine u 7.00 časova, a privremeno će biti izmenjene i trase autobusnih linija 1, 4, 8, 9, 9a, 11a, 11b, 18a i 18b.

LINIJA BROJ 1, 4 i 8
Smer ka Limanu: Od raskrsnice Bulevar Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Mihajla Pupina, skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Kej žrtava racije, desno Bulevar cara Lazara do raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer od Limana: Od raskrsnice ulica Bulevar cara Lazara i Stražilovske autobusi nastavljaju pravo Bulevarom cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka, desno na Bulevar Mihajla Pupina do raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.

LINIJE BROJ 9 I 9A
Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Beogradski kej, pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom  ulicom i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Novog naselja: Od raskrsnice Bulevar cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavljaju pravo Bulevarom Cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja (preko Varadinskog mosta).

LINIJA BROJ 18A I 18B
Smer:N.naselje-Detelinara-Liman-N.naselje: Od raskrsnice Bulevar Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Mihajla Pupina, skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Kej žrtava racije, desno Bulevar cara Lazara do raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer:N.naselje-Liman-Detelinara-N.naselje: Od raskrsnice ulica Bulevar cara Lazara i Stražilovske autobusi nastavljaju pravo Bulevarom cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka, desno na Bulevar Mihajla Pupina do raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.

LINIJA BROJ 11a i 11b
Smer:Ž.stanica-Bolnica-Liman-Ž.stanica: Od raskrsnice ulica Bulevar cara Lazara-Stražilovska autobusi  nastavljaju pravo Bulevarom cara Lazara, dalje Kejom žrtava racija do raskrsnice sa  ulicom Maksima Gorkog  i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer:Ž.stanica- Liman-Bolnica-Ž.stanica: Od raskrsnice ulica Kej žrtava racija i Maksima Gorkog autobusi  saobraćaju Kejom žrtava racija, dalje Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom  i dalje nastavljaju redovnom trasom.

AUTOBUSI NA IZMENjENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 1, 4,  8, 9, 9a, 11a i 18b PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BULEVARU CARA LAZARA - ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA i PRIVREMENO STAJALIŠTE NA KEJU ŽRTAVA RACIJE - MAKSIMA GORKOG.

Novi Sad, 2. februar 2024. godine