Čitaj mi

Privremena izmena trase linije 3, 3a, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64, 69

Linije 3, 3a, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64, 69 – Privremena izmena trase 09. 05.
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, 09. 05. 2024. od 17:45 do 18:50 časova privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj  3, 3a, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64 i 69. Zbog održavanja  manifestacije „Novi Sad BUSINESS RUN 2024“, autobuski saobraćaj na navedenim linijama odvijaće se na sledeći način:
Linije 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 63 i 64
Smer iz Novog Sada
Autobusi će sa Bulevara Mihajla Pupina nastavljati preko mosta „Duga“, skretati desno ispod mosta i saobraćati Kejom skojevaca, Reljkovićevom ulicom do Preradovićeve ulice i dalje redovnim trasama kretanja.
Smer iz Petrovaradina
Od raskrsnice ulica Preradovićeve i Reljkovićeve autobusi će saobraćati Reljkovićevom ulicom i Kejom skojevaca, zatim skretati levo u Ulicu prote Mihaldžića, skretati desno na most „Duga“ i dalje redovnim trasama kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENA STAJALIŠTA U RELjKOVIĆEVOJ ULICI ISPRED KBR. 39 I 42A, U PRERADOVIĆEVOJ ULICI NASPRAM KBR. 47,   U ULICI PROTE MIHALDžIĆA PRE MOSTA „DUGA“ I PRVO STAJALIŠTE POSLE MOSTA „DUGA“ (SA DESNE STRANE KA KAMENIČKOM PUTU).
Linija 69
Smer iz Novog Sada
Autobusi će sa Bulevara Mihajla Pupina nastavljati preko mosta „Duga“, skretati desno na Kamenički put i dalje nastavljati redovnom trasom.
Smer iz Sremske Kamenice
Od raskrsnice ulica Kamenički put i Dunavskih divizija autobusi će saobraćati pravo Kameničkim putem, skretati levo na Kej skojevaca, desno u Ulicu prote Mihaldžića, desno na most „Duga“ i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI PROTE MIHALDžIĆA PRE MOSTA „DUGA“, TE PRVO STAJALIŠTE POSLE MOSTA „DUGA“ (SA DESNE STRANE KA KAMENIČKOM PUTU).