Čitaj mi

Prilika za razvoj aplikacija i servisa

Kompanije iz oblasti IT-ja i programeri imaju mogućnost da koriste otvorene podatke (“open data”) koje pruža Grad Novi Sad, i istraže mogućnosti uključivanja otvorenih podataka u svoje aplikacije ili servise.

Otvoreni podaci („open data“) su jedan od servisa kreiranih u okviru projekta CLIPS, čiji je cilj da omogući trećim licima, a naročito lokalnim malim i srednjim preduzećima, da izgrade nova rešenja i usluge koje se nadovezuju na podatke koji su dostupni u gradskim bazama podataka.

Otvorenim podacima može se pristupiti putem linka: ckan-clips.dunavnet.eu