PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SASTAV KOMISIJE ZA REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA