PRETHODNO OBAVEŠTENјE-STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENјEM RADOVA