PRЕLIМINАRNI RАSPОRЕD PОPISIVАČА, PО NАSЕLjIМА ZА ОPŠТINU NОVI SАD