PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU