PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANjE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE JEDNE STAMBENE JEDINICE U BAČKOJ TOPOLI NAMENjNE ZA REŠAVNjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA