PREDLOG LISTE PROGRAMA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2023. GODINU ZA II, III, IV I V GRUPU PRIORITETA