PREDLOG LISTE PROGRAMA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2022. GODINU, POVODOM III JAVNOG KONKURSA