PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI INTERNO RASELjENIH LICA SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU PRVENSTVA NA OSNOVU ISPUNjENOSTI USLOVA I BROJA OSVOJENIH BODOVA

Preuzmite predlog_liste_gm_irl.pdf (application/pdf 396 KB)