PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI, BROJ: XIII-1426/2021-34 OD 20.12.2022. GODINE