POZIV ZA IZJAŠNjAVANjE

U skladu sa Odlukom o izmeni i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada, JGSP „Novi Sad“ poziva korisnike usluga prevoza da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga preduzeća.

Izjašnjavanje se od 15. do 30. decembra 2023. godine može uraditi elektronski, putem ankete postavljene na sajt preduzeća  https://www.gspns.rs

Novi Sad, 12. decembar 2023. godine

Preuzmite poziv_za_izjasnjavanje.doc (application/msword 253 KB)