Čitaj mi

POVODOM PREDSTOJEĆIH PRAZNIKA BESPLATNE TEZGE NA TRGU SLOBODE

Povodom verskih praznika „Vrbica“ i „Uskrs“ Gradska uprava za komunalne poslove zainteresovanim licima obezbedićetezge za prodaju proizvoda starih zanata, cvetnih aranžmana i aranžmana na temu Uskrsa, kao isličica za jaja i boja za jaja u Novom Sadu, na Trgu slobode u periodu od 6. do 14. aprila 2012. godine, od 8,00 do 19,00 sati, bez plaćanja lokalne komunalne takse Gradu.

 

Potrebno je da zainteresovani dođu u prostorije Gradske uprave za komunalne poslove u Novom Sadu, ulica Žarka Zrenjanina broj 2, IVsprat, soba broj 107, sa ličnom kartom i da dostave dokaz o upisu u Registar privrednih subjekata.

 

 Za dodatne informacijezainteresovani moguda se obrate telefonom na broj 021/488 2987, od 7,30 do 16,30 časova.

 

 

Novi Sad, 29. mart 2012. godine