Čitaj mi

POVEĆANA SREDSTVA ZA AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA 2022. GODINE

Sednica Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada održana je u Gradskoj kući i tom prilikom usvojen je Akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu. Pored člana Gradskog veća za privredu Milorada Radojevića koji je i predsednik Saveta, sednici su prisustvovali i članovi Gradskog veća, gradskih uprava, predstavnici Nacionalnog saveta za zapošljavanje, Univerziteta u Novom Sadu, Sindikata i Poslodavaca.

Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2022. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u ovoj godini, radi unapređenja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti.

- Ove godine, za mere akcionog plana zapošljavanja, izdvojena su sredstva u iznosu od 178.790.000,00 dinara, i očekujemo da njime bude obuhvaćeno između 700 i 800 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a kao i prošle godine, prioriteti ostaju isti a to su otvaranje novih radnih mesta i podsticanje samozapošljavanja. Grad Novi Sad je prošle godine prepoznat kao lokalna samouprava koja je dala najveći doprinos zapošljavanju uzimajući u obzir usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja, visinu sredstava opredeljenih za zapošljavanje iz budžeta lokalne samouprave, broj učesnika u merama na osnovu izdvojenih sredstava i stepen razvijenosti opštine. Nastavljamo da vodimo odgovornu politiku zapošljavanja, ove godine izdvojena su veća sredstva, i sigurni smo da odlični rezultati neće izostati – rekao je Milorad Radojević.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja Grada koji će biti realizovani u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti u 2022. godini su: program pripravnika, program stručne prakse, organizovanje javnih radova od interesa za Grad, podrška samozapošljavanju, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, sajmovi zapošljavanja kao i obuke i edukacija lica.

Od 2012. godine do danas Grad Novi Sad je izdvojio milijardu i četiristo trideset četiri miliona dinara za programe zapošljavanja.

Novi Sad, 28. januar 2022. godine