Čitaj mi

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA CENTROM ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, načelnica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Vera Grkavac i direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Aleksandra Ljubojević potpisale su Memorandum o saradnji radi sprovođenja obuke pod nazivom „Pasoš kompetencija“. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici Grada Novog Sada, Nacionalne službe za zapošljavanje, Edukativnog centra i NVO „Centar za proizvodnju znanja i veština“ koji su učesnici u projektu pomenute obuke.

„Pasoš kompetencija“ je obuka namenjena nezaposlenim licima, teško zapošljivoj kategoriji žrtava trgovine ljudima i predviđena je Akcionim planom zapošljavanja Grada Novog Sada za 2019. godinu. Kako jenavedeno, kada žrtva uspe da izađe iz lanca trgovine ljudima, ključni momenat u resocijalizaciji je zapošljavanje koje je otežano jer žrtve najčešće imaju skromno obrazovanje i bile su izložene traumatizaciji, zbog čega je potreban pristup koji će pomoći i njihovoj psihološkoj reintegraciji.

- Obuka „Pasoš kompentencija“ pomaže licima koja su bile žrtve trgovine ljudima da steknu nove uvide u svoje mogućnosti i iskoriste ih u procesu zapošljavanja. Takođe, pomaže im da imaju veće samopouzdanje, realne ciljeve i motiv da aktivno traže posao, prekvalifikuju se ili pokrenu posao. U skladu sa sporazumom koji je potpisala Gradska uprava za privredu, sve obuke za nezaposlena lica, koje finansira Grad Novi Sad, sprovodi pokrajinski „Edukativni centar“ koji je za sprovođenje obuke „Pasoš kompetencija“ angažovao stručna, sertifikovana lica iz nevladinine organizacije „Centar za proizvodnju znanja i veština“ iz Novog Sada. Vrlo brzo ćemo krenuti u realizaciju ove mere, a ukoliko pokaže dobre rezultate ovaj mehanizam podrške može biti primenjen i na druge ugrožene i teško zapošljive kategorije stanovništva – rekao je član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević.

Republički Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je nacionalna ustanova zadužena za identifikaciju žrtava trgovine ljudima na teritoriji Republike Srbije, raspolaže podacima o žrtvama koje su sa teritorije Grada Novog Sada i nadležna je da žrtvama pruži i podršku u procesu resocijalizacije.

Direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Aleksandra Ljubojević je istakla da je potpisivanje ovog Memoranduma veoma značajno za žrtve trgovine ljudima kako se one ne bi vratile u proces eksploatacije. 

- Kako bismo ih osnažili za život mi moramo voditi računa o njihovom daljem oporavku, resocijalizaciji i reintegraciji u društvo, a to jedino možemo ako ih obučimo da se brže i lakše zaposle. Od početka godine do danas imamo 27 registrovanih žrtava, a naš zadatak je da im pomognemo da shvate da život nije ulica, da mogu da zarade na drugi način, a ne onim putem kojim su krenule – naglasila je Ljubojević.

U pružanju podrške žrtvama u ovom slučaju zajedno rade Grad Novi Sad, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Edukativni centar i NVO „Centar za proizvodnju znanja i veština“, Nacionalna služba za zapošljavanje i privatni sektor.

Novi Sad, 18. oktobar 2019. godine