POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA

Preuzmite kolektivni_ugovor.pdf (application/pdf 5327 KB)