POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA

Preuzmite kolektivni_ugovor.zip (application/zip 117 KB)