Čitaj mi

POLAGANјE ISPITA O POZNAVANјU PROPISA ZA TAKSI PREVOZNIKE

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz i poznavanja grada Novog Sada obaveštava kandidate da će pismeni deo ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz i o poznavanju grada Novog Sada biti održan 12. februara 2018. godine, a usmeni deo ispita 14. februara 2018. godine u zgradi Skupštine Grada Novog Sada u Ulici Žarka Zrenjanina br. 2 u Novom Sadu, sa početkom u 15.00 časova.

Obaveštenje i obrasce prijava za polaganje ispita kandidati mogu preuzeti na portirnici u zgradi Skupštine Grada Novog Sada, u Ulici Žarka Zrenjanina br. 2. Na istoj adresi, na 2. spratu, u kancelariji br. 40, svakog radnog dana od 13.00 do 14.00 časova mogu se podneti prijave za ispit sekretaru Komisije u Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve.                          

Gradska uprava za saobraćaj i puteve

Novi Sad, 18. januar 2018. godine