Čitaj mi

PODRŠKA GRADA NOVOG SADA NAJUGROŽENIJIM SUGRAĐANIMA

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić doneo je zaključak kojim se iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu, gradskoj organizaciji Crvenog krsta Novog Sada, obezbeđuje prenos sredstava u iznosu od 690.760,62 dinara za potrebe realizacije programa "Letovanje i drugi vidovi pomoći deci i mladima u stanju socijalne potrebe". Izdvojena sredstva će biti iskorištena za nabavku i dodelu novogodišnjih poklona, u vidu kompjutera, tehnike, interaktivnog i didaktičkog materijala za decu i mlade u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, Sigurnoj kući i Dnevnom boravku za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju Centra za socijalni rad, SOS Dečijem selu "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici, Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović", korisnicima Dnevnog boravka Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Grada Novog Sada i romskoj deci vrtića "Montesori- Dečija kuća" u realizaciji Karitas Dekanata Novi Sad.
Takođe, gradskoj organizaciji Crvenog krsta Novog Sada, se obezbeđuje prenos sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu, u iznosu od 2.207.000,00 dinara za dodelu novčane pomoći za 400 socijalno ugroženih porodica sa statusom izbeglica u Gradu Novom Sadu. Prema programu Poverenika za izbegice Grada Novog Sada, a u okviru programa "Pomoć za zbrinjavanje, povratak i integraciju izbeglica" predviđena su sredstva u iznosu od 1.655.00,00 dinara za dodelu novčane pomoći za 331 jednočlanu, dvočlanu ili tročlanu porodicu u iznosu od 5.000,00 dinara po porodici i 552.000,00 dinara, za dodelu novčane pomoći za 69 porodica sa četiri i više članova po 8.000,00 dinara po porodici.


Novi Sad, 26. decembar 2011. godine