Čitaj mi

PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA UPIS DETETA U PRIVATNE VRTIĆE UZ FINANSIJSKU PODRŠKU GRADA

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom pravo na finansijsku podršku može da ostvari porodica sa decom uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu, koja su upisana u predškolsku ustanovu na teritoriji Grada Novog Sada čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice.

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se od 1. do 31. avgusta 2019. godine Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove. Obrasci zahteva mogu se preuzeti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1 ili na sajtu Grada www.novisad.rs

Zahteve podnose, kako roditelјi za novoupisanu decu, tako i roditelјi od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31. 8. 2019. godine. Finansijsku podršku roditelј može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana  podnošenja zahteva.

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, finansijska podrška isplaćuje se u tekućem mesecu za prethodni mesec, uz dokaz o uplati roditelјa na tekući račun privatne predškolske ustanove i overen mesečni izveštaj privatne predškolske ustanove o prisutnosti dece za svako dete koje ostvaruje finansijsku podršku (SPD obrazac).

Novi Sad, 31. jul 2019. godine