Čitaj mi

PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA BESPLATAN BORAVAK DETETA U PU „RADOSNO DETINјSTVO“

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom pravo na besplatan boravak deteta u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, može da ostvari roditelј, staratelј, odnosno hranitelј:

- deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu
  socijalnu pomoć,
- deteta trećeg i svakog narednog reda rođenja istog roditelјa,
- deteta bez roditelјskog staranja i
- deteta sa smetnjama u razvoju.

Zahtevi za ostvarivanje prava na besplatan boravak podnose se od 1. do 31. avgusta 2019. godine, radnim danom od 8.00 do 14.00 časova, a sredom od 8.00 do 17.00 časova, Službi socijalne zaštite Predškolske ustanove  „Radosno detinjstvo“, u Ulici Pavla Simića br. 9.

Zahteve podnose, kako roditelјi za novoupisanu decu, tako i roditelјi od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na besplatan boravak važi do 31. 8. 2019. godine. Pravo na besplatan boravak ostvaruje se od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja, mogu se dobiti u Službi socijalne zaštite telefonom na broj 021- 420-439.

U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada roditelј može da ostvari pravo i na besplatan boravak deteta predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“. Zahtevi se podnose  u oba objekta škole, od 1. do 31. avgusta 2019. godine gde se mogu dobiti potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja.
 

Novi Sad, 30. jul 2019. godine