Čitaj mi

POČINјE SA RADOM CENTAR ZA KOVID 19 MERE

Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije uputila je ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave obaveštenje o početku rada Centra za kovid 19 mere, kako bi se ova vrsta komunikacije sa građanima što više popularizovala, a u cilјu pobolјšanja epidemiološke situacije u zemlјi.

Centar koji od danas počinje sa radom se nalazi na internet adresi inspektor.gov.rs, a putem kontakt forme se mogu postaviti sva pitanja koja se tiču postupanja u skladu sa Naredbom o radnom vremenu za vreme nepovolјne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti virus Kovid 19. Naredbu donosi Ministar zdravlјa, a na navedenom internet sajtu će se moći dobiti tačan podatak o ograničenjima koje ove mere podrazumevaju, sa aspekta delatnosti koje mogu da se obavlјaju.

Na navedenoj internet adresi će pored uvek aktuelne Naredbe, biti objavlјena sva pitanja i odgovori.

Novi Sad, 19. mart 2021. godine