Čitaj mi

POČELA PODELA PAKETA POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU

 

Podela paketa pomoći namenjenih socijalno ugroženom stanovništvu počinje danas u magacinu Crvenog krsta Novog Sada - Gradska organizacija u Petrovaradinu, Ulica Rade Končara br. 1 („Pobeda holding“) i trajaće sve dok paketi ne budu raspodelјeni svim korisnicima.

Podelom paketa pomoći biće obuhvaćeno 2500 porodica koje su se obratile sa zahtevima Crvenom krstu Novog Sada i Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu.

Korisnici paketa pomoći su građani nastanjeni u nehigijenskim naselјima (Veliki rit, Mali Beograd, Adice, Slana bara, Bangladeš, Šangaj, kao i stanovnici drugih delova grada). Radi se o višečlanim porodicama u kojima je veliki broj maloletne dece, a odrasli članovi su u najvećem broju nezaposleni, među kojima je i određen broj korisnika socijalne pomoći, porodice čiji su članovi radno nesposobni (stari, osobe s invaliditetom) i samohrani roditelјi.

Pomoć, po porodici, obuhvata prema zahtevima - sva tri ili neki od vidova pomoći, a to su: jedan prostorni metar mekog ogrevnog drveta, prehrambeni i higijenski paket.

Za podelu paketa pomoći za direktno ublažavanje siromaštva socijalno ugroženim građanima iz budžeta Grada Novog Sada planirana su sredstva u iznosu od 7.300.000 dinara.

Novi Sad, 27. novembar 2013. godine