Čitaj mi

POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA

Obaveštavaju se interno raselјena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada da je u Gradu Novom Sadu 12. marta 2015. godine raspisan Javni poziv za dodelu pomoći za pobolјšanje uslova stanovanja interno raselјenih lica dok su u raselјeništvu, nabavkom građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti .

Maksimalna vrednost građevinskog materijala je 550.000,00 dinara po porodičnom domaćinstvu.

Prijave se podnose do 13. aprila 2015. godine u prostorijama Odseka za izbegla, prognana i raselјena lica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, Ulica kralјa Aleksandra br. 14 od 7.30 do 15.30 časova svakog radnog dana. Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 021/6622-455 i 6621-004.

Novi Sad, 16. mart 2015. godine