Čitaj mi

POBOLJŠANJE INVESTICIONE KLIME U NOVOM SADU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa članovima Privrednog saveta Novog Sada na štandu Grada u okviru sajamske manifestacije „Investekspo“, sa kojima je razgovarao o investicionim projektima i potencijalima vezanim za razvoj privrede. Investicione potencijale Grada Novog Sada na sajmu investicija zajednički predstavljaju JP „Zavod za izgradnju grada“ koje je zaduženo za upravljanje građevinskim zemljištem i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja vrši promociju investicionih potencijala Grada.

- Mi smo uložili velike napore da Novi Sad pokrenemo sa mrtve tačke i da maksimalno poboljšamo zatečeno stanje, a sada smo svedoci toga da se vodi daleko ozbiljnija politika u vezi sa dovođenjem investicija u naš grad. Sveprisutno je i negovanje dobre saradnje sa postojećim investitorima, a istovremeno Grad ulaže u infrastrukturne projekte kao što su četvrta deonica Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do autoputa E-75, produžetak ulice Bate Brkića, izgradnja kanalizacije za sva domaćinstva, poslovi vezani za izgradnju novog drumsko-železničkog mosta preko Dunava, ulazni pravac u Novi Sad na trasi Sentandrejskog puta i još mnogo toga. Ovde se promovišu i slobodne lokacije u vlasništvu Grada spremne za prodaju - radne zone Sever I i Sever II, ali i druge slobodne lokacije. Pored toga, Grad intenzivno radi na razvoju radne zone Rimski Šančevi, gde je započeta izgradnja poslovno-industrijsko-zanatskog centra sa proizvodnim halama i magacinskim prostorima. U završnoj fazi je i Glavni projekat za izgradnju multifunkcionalne hale od 5.000 m2 na Rimskim šančevima, koja će biti direktna podrška postojećim malim i srednjim preduzećima sa jedne i početnicima u biznisu sa druge strane, pošto će moći da pod beneficiranim uslovima zakupe prostor i pokrenu sopstveno poslovanje. Pored investicije italijanske kompanije koja planira poslovanje na Rimskim Šančevima, zatim početka gradnje fabrike u Budisavi koja će uposliti više desetina radnika, potpisanog ugovora sa austrijskom kompanijom, pregovorima sa kineskim privrednicima iz privatnih kompanija, možemo reći da su u toku i pregovori sa kompanijom Lidl koja je već kupila nekoliko lokacija u gradu - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao da je sada evidentno da se investiciona klima u Novom Sadu značajno promenila na bolje.

Ove godine Grad Novi Sad na sajmu predstavlja slobodne lokacije u vlasništvu Grada spremne za prodaju i sa tim u vezi nove podsticaje koji se nude investitorima. Naime, na inicijativu Grada Novog Sadа u saradnji sa republičkim institucijama, uticano je na zakonsku regulativu i putem dopune Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, Novom Sadu je obezbeđen konkurentan položaj na tržištu, a investitorima omogućeno da dobiju zemljište pod jednako povoljnim uslovima, kao i u drugim gradovima. Takođe, Odlukom o merilima za obračun visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta, predviđena su značajna umanjenja naknade za uređenje građevinskog zemljišta za ulaganja u proizvodnom i sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija koje mogu biti predmet međunarodne trgovine - do 90% umanjenja naknade za ulaganje preko 1.000.000 evra i zapošljavanje više od 50 lica i 50% umanjenje naknade za uplatu naknade u celosti.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) dodelili su Gradu Novom Sadu prvu nagradu za najbolji sajamski nastup na Međunarodnom sajmu investicija „Investekspo 2013“.

Novi Sad, 30. oktobar 2013. godine