Čitaj mi

OTVORENA MANIFESTACIJA „MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA“

Manifestaciju „Međunarodni dani energetike i investicija“ koja će biti održana u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma, 2. i 3. novembra, danas je svečano otvorio gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Tom prilikom on je naglasio da trenutno nema važnije teme od energetske održivosti s obzirom na globalnu krizu sa kojom je suočen svet.

- Grad sa stabilnim finansijama, koje su rezultat domaćinskog upravlјanja budžetom, će štednjom, strateškim planiranjem i odabirom prioriteta, nastojati da pravilno odgovori svim izazovima i da zadrži razvojni karakter politike koju sprovodi. Na ovoj priredbi predstavićemo dosadašnja i buduća ulaganja u oblasti unapređenja energetske efikasnosti i upotrebe sistema sa obnovlјivim izvorima energije, kako u koletivnoj stanogradnji i porodičnim kućama, tako i u javnim zgradama iz nadležnosti Grada Novog Sada. Zainteresovani će moći da se informišu na koji način mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti i to za zamenu stolarije, instaliranje kotlova i peći na ekološki prihvatlјive energente, kao i za ugradnju toplotnih pumpi, solarnih kolektora i solarnih panela. Za realizaciju mera energetske efikasnosti u 2022. godini opredelјena su sredstva u iznosu od preko 155 miliona dinara, od čega je 94 miliona iz budžeta Grada, a 61 milion iz budžeta Republike, preko Ministarstva rudarstva i energetike, po osnovu Javnih konkursa. U 2023. godini već smo isplanirali 80 miliona dinara za dalјu podršku građanima za primenu mera energetske efikasnosti – naglasio je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

Manifestaciju „Međunarodni dani energetike i investicija“ Novosadski sajam organizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Udruženja Obnovlјi izvori energije, a Grad partner je Grad Novi Sad. Prisutnima na otvaranju takođe su se obratili generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković i zamenik pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Zoran Tasić.

Kako se moglo čuti, teme koje će biti u fokusu tokom sajamske priredbe su obnovlјivi izvori energije, upotreba solarne energije, stanje u vetroindustriji i druga aktuelna pitanja iz oblasti javnih politika, regulative i finansiranja. Učesnici panela su predstavnici republičkih i pokrajinskih organa, lokalnih samouprava, Agencije za energetiku Republike Srbije, Elektromreže Srbije, USAID projekta "Bolјa energija", Evropske banke za obnovu i razvoj, novosadskog Fakulteta tehničkih nauka, kao i toplana, banki i kompanija iz oblasti energetike.

Gradonačelnik Milan Đurić posetio je i Sajam zapošlјavanja u auli Novosadskog sajma, koji zajednički organizuju Grad Novi Sad i Nacionalna služba za zapošlјavanje, filijala Novi Sad.

- Sajmovi zapošlјavanja su važna mera aktivne politike zapošlјavanja kojom se omogućuje neposredan kontakt većeg broja poslodavaca i lica koja traže zaposlenje. Na današnjem Sajmu 53 poslodavca je ponudilo 1100 slobodnih radnih mesta. Izveštaji sa dosadašnjih sajmova pokazuju da se u periodu od tri do šest meseci nakon održanog sajma zaposli svako četvrto nezaposleno lice koje je uspostavilo neposredni kontakt sa poslodavcima – rekao je gradonačelnik Milan Đurić i naglasio da zbog uspešnog privlačenja investicija, Novi Sad danas ima istorijski najmanju stopu nezaposlenosti.

Novi Sad, 2. novembar 2022. godine