Čitaj mi

OTVORENA KANCELARIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I PODRŠKU LGBT OSOBAMA

Pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljilјana Koković prisustvovala je otvaranju Kancelarije za rodnu ravnopravnost i podršku LGBT osobama koja je u nadležnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

-Veliko mi je zadovolјstvo što smo otišli korak dalјe kada je reč o zalaganju za jednaka prava za sve građane, za rodnu ravnopravnost, i za podršku LGBT osobama. To znači da Mreža za prevenciju diskriminacije nije samo formalno osnovona, već zaista preduzimamo aktivnosti kako bi unapredili mehanizme podrške svima kojima je potrebna. Ova Kancelarija biće na raspolaganju za sve relevantne informacije o ostvarivanju i zaštiti prava kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i podršci LGBT osobama. Namera nam je bila da se za sva pitanja građani mogu obratiti na jednom mestu, gde će dobiti potrebne smernice u konkretnim slučajevima. Kancelarija će biti na raspolaganju radnim danima od pola osam do tri, a zainteresovani mogu da se obrate telefonom na broj 6624-856. Međutim, Kancelarija će biti proaktivno orijentisana, i redovno će sarađivati sa relevantnim organima i organizacijama, pokretaće inicijative, održavati tribine, radionice, a sve u cilјu smanjivanja negativne diskriminacije u društvu- rekla je Ljilјana Koković.

Sekretar Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Zoran Radulović je istakao da je otvaranje Kancelarije značajno jer će doprineti efikasnijoj realizaciji projekta.

-Problemi sa kojima se susrećemo vezani su uglavnom za diskriminaciju mlađih osoba u srednjim školama. Upravo sada radimo na Projektu „Prema različitosti“ u okviru kojeg ćemo posetiti novosadske srednje škole i pokušati da delujemo na mlade lјude kako bi doprineli prevenciji i  smanjivanju  nasilјa - istakao je Zoran Radulović.

Podsećamo da je 2016. godine potpisan Memorandum o saradnji u okviru Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama koja je osnovana u sklopu projekta „Udruženi protiv diskriminacije“. Projekat je sprovodila organizacija „Labris“ i partnerske organizacije Udruženje građana protiv trgovine lјudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilјa „Atina“ i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost ¬„Crta“ uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, a ulogu koordinatora je preuzeo Grad Novi Sad.

Potpisnici Memoranduma, pored Grada Novog Sada bili su i  Centar za socijalni rad, Više i Osnovno javno tužilaštvo, Policijska uprava, Nacionalna služba za zapošlјavanje, Kancelarija za mlade, Zaštitnik građana, Komisija za rodnu ravnopravnost, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novosadski humanitarni centar, Udruženje „Izađi“ i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Novi Sad, 19. jun 2018. godine