Čitaj mi

OTVORENA KANCELARIJA ZA MLADE

Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković zvanično je otvorila Kancelariju za mlade Grada Novog Sada, u prisustvu zamenika gradonačelnika Novog Sada dr Saše Igića, člana Gradskog veća za sport i omladinu Aleksandra Kravića i predsednika Skupštine Grada Novog Sada Aleksandra Jovanovića,

- Kada sam ja postala ministarka za omladinu i sport u našoj zemlji postojalo je samo pet kancelarija za mlade, a mi danas u Novom Sadu otvaramo 102 kancelariju u kojoj će se novosadska omladina informisati o načinima za rešavanje svojih problema i lakše dopreti do lokalnih struktura vlasti – istakla je ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković i pozvala mlade da se maksimalno angažuju u razvoju svog grada, naglašavajući da mladi menjaju svet na bolje.

- Cilj gradske vlasti je da Kancelarija za mlade postane servis mladih Novosađana i Novosađanki, koji će im obezbediti aktivno uključivanje u život Grada. Prvi put posle dužeg vremena na jedan aktivan i organizovan način ćemo se institucionalno baviti problemima i zahtevima naših mladih sugrađana – rekao je zamenik gradonačelnika Novog Sada dr Saša Igić i dodao da će rad Kancelarije za mlade, pored resornog ministarstva, finansirati i Grad.

Kancelarija za mlade funkcionisaće u sklopu Gradske uprave za sport i omladinu i u njoj će se obavljati poslovi koji se odnose na :

• Uređenje i stvaranje uslova za brigu o mladima,
• Donošenje i realizaciju strategije i akcionog plana politike za mlade na teritoriji Grada Novog Sada,
• Uspostavljanje i održavanje saradnje sa lokalnim omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade, udruženjima i grupama mladih, učeničkim i studentskim parlamentima...
• Stvaranje uslova za omladinsko organizovanje – kroz pružanje stručne podrške, ali i različitim aktivnostima koje imaju za cilj jačanje svesti o potrebi aktivnog učešća mladih u društvu,
• Izradu projekata u cilju poboljšanja položaja mladih,
• Informisanje mladih, koordinaciju, podsticanje, pomaganje i učešće u različitim aktivnostima kojima se predstavljaju projekti, programi, inicijative i postignuća mladih,
• I sve ostale aktivnosti kojima se mladima omogućava i pruža puna podrška za razvoj i napredak.

Nakon otvaranja Kancelarije za mlade u Skupštini grada održana je svečana sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada, koju je obrazovao Gradonačelnik, a u čijem radu će partnerski učestvovati najviši predstavnici gradske vlasti i gradske uprave i mladi koji su izrazili interesovanje za učešće.

Novi Sad, 16. decembar 2009. godine