Čitaj mi

OREZIVANЈE PLATANA NA FUTOŠKOM PUTU

U sredu, 26. januara 2022. godine, počeli su radovi na orezivanju (redukciji) krošnji platana na Futoškom putu.

Na osnovu smernica i preporuka Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i  Saveta za ozelenjavanje grada, a zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, zbog stabilnosti stabala, kao i zbog produžavanja životnog veka platana na Futoškom putu, uradiće se orezivanje krošnji, a ukoliko bude potrebno pojedina nebezbedna stabla će biti zamenjena novim, mladim stablima.

Orezivanje se vrši u periodu mirovanja vegetacije, a platan je vrsta drveća koja dobro podnosi ove mere nege. Svaki platan će biti posebno pregledan i tretiran u odnosu na stanje i vitalnost stabla, odnosno stepen orezivanja stabla nije tipski već pojedinačan. Na taj način, pre svega funkcionalnost a potom i dekorativnost obrađivanog drvoreda će biti na višem nivou.

 

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije

Novi Sad, 31. januar 2022. godine