OGLAS O SPROVOĐENјU POSTUPKA PRIKUPLjANјA PISANIH PONUDA ZA DAVANјE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite oglas.pdf (application/pdf 2396 KB)
Preuzmite ponuda.pdf (application/pdf 239 KB)
Preuzmite raspored.pdf (application/pdf 1304 KB)