OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISANIH PONUDA ZA DAVANjA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite oglas.pdf (application/pdf 1237 KB)
Preuzmite raspored_pokazivanja.pdf (application/pdf 798 KB)
Preuzmite obrazac_ponude_za_javni_oglas.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 25 KB)