Čitaj mi

ODRŽANO PREDAVANjE O LOKALNOJ POSLOVNOJ KLIMI ZA PRIVLAČENjE INVESTICIJA

Član Gradskog veća za privredu mr Goran Sečujski obratio se prisutnima na predavanju ''Lokalna poslovna klima za privlačenje investicija'' koje je upriličeno u okviru sajma investicija ''Investekspo'' u Master centru Novosadskog sajma.

- Kada je reč o poslovanju, osvajanju tržišta, novih kupaca i investitora, konkurencija ne postoji samo između kompanija. Države u privlačenju investicija, kroz stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta konkurišu jedna drugoj, ali i gradovi, odnosno lokalne samouprave. S druge strane, konkurentnost i rivalstvo u tržišnom smislu ne isključuju saradnju čak i među direktnim konkurentima, već naprotiv, partnerske odnose. Zbog toga je i cilj ovog predavanja razmena iskustava, međusobna saradnja i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za privlačenje investicija u svim segmentima lokalnog razvoja – istakao je Sečujski.

O potrebama stranih investitora prilikom procesa ulaganja u lokalnim samoupravama u Srbiji i preporukama za unapređenje uslova poslovanja govorila je predstavnica Fonda za podršku investicija u Vojvodini Milana Milić, koja je posebno naglasila značaj saradnje lokalnih institucija sa investitorima koji se opredele za ulaganje u nekoj državi, jer kako je ocenila, od toga umnogome zavisi realizacija investicija.

Kao primer dobre prakse na predavanju su predstavljena iskustva Republike Češke. Prema rečima konsultanta Berman grupe Dušana Kulke ta država uložila je veliki trud da obezbedi povoljan poslovni ambijent i zadovolji potrebe potencijalnih investitora, i da je od presudne važnosti, za uspeh na tom planu, da javni sektor podrži razvoj industrijskih zona.

Na predavanju je zaključeno da moraju postojati dobra komunikacija i saradnja na svim nivoima, od specijalizovanih nacionalnih agencija do lokalnih struktura, kako bi se obezbedili povoljni poslovni uslovi privlačni za nove ulagače, a u cilju razvoja privrede i otvaranja novih radnih mesta.

Organizator predavanja bila je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Novi Sad, 29. oktobar 2013. godine