Čitaj mi

ODRŽANA KONFERENCIJA „GRAD NOVI SAD SOCIJALNO ODGOVORNA ZAJEDNICA – PERSPEKTIVE RAZVOJA“

Načelnica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Lidija Tomaš prisustvovala je  konferenciji „Grad Novi Sad socijalno odgovorna zajednica – perspektive razvoja“ u Skupštini Grada na kojoj su predstavlјeni planovi dalјeg razvoja socijalne zaštite u Novom Sadu. Konferenciji su pored predstavnice Grada, prisustvovali i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić, direktorica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Maja Milјković, kao i predstavnici ustanova i udruženja građana koji realizuju pojedinačne programe i usluge u okviru Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada.

-Grad Novi Sad je kao socijalno odgovorna zajednica, prepoznao značaj monitoringa i evaluacije programa unapređenja socijalne zaštite i realizovao ga je uz podršku Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilј konferencije je da planovi dalјeg razvoja socijalne zaštite, koje pružaju ustanove Centar za socijalni rad Grada Novog Sada, Gerontološki centar „Novi Sad“, ŠOSO „Milan Petrović“ i nevladine organizacije, budu usaglašeni sa korisnicima usluga i da zaklјučci sa današnje konferencije budu implementirani u programe u narednoj godini. Novom vizijom usluga socijalne zaštite planiran je dalјi razvoj Centra za socijalni rad u skladu sa najavlјenim izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Planirana je izgradnja dva nova objekta u Ulici Zmaj Ognjena Vuka, koji će biti posebne organizacione celine pri Centru za socijalni rad, a u kojima će se biti pružane usluge socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada. Veći objekat je namenjen poslovima pružanja jednokratne novčane i interventne pomoći, uslugama kao što su zaštićeno stanovanje, privremeno stanovanje dece i omladine bez roditelјskog staranja. Biće zastuplјeni i poslovi posredovanja u ostvarivanju raznovrsnih  usluga, od kojih su neke, lični pratilac deteta, personalna asistencija, usluga Male kućne zajednice, kao i usluga pomoći u kući. U drugom objektu biće realizovana usluga Dnevnog boravka za decu i mlade iz porodica u riziku. Sem razvoja ove postojeće usluge otvara se mogućnost za razvoj i nadogradnju i drugih usluga, kao što su praćenje vaspitnih mera i praćenje viđanja dece i roditelјa u kontrolisanim uslovima. Takođe, iz budžeta Grada izdvojena su sredstva za izgradnju novog objekta Prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu, u okviru Gerontološkog centra „Novi Sad“- rekla je Lidija Tomaš i dodala da je plan da se početkom 2022. godine započnu aktivnosti na izradi Strategije socijalne zaštite Grada Novog Sada  za period 2022-2030. godine.

Na konferenciji je istaknuto da je Grad Novi Sad uklјučen u projekat UNICEF-a koji se odnosi na podsticajno roditelјstvo, čiju realizaciju će i dalјe nastaviti ustanove u oblasti socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, kao što su Dom zdravlјa „Novi Sad“, Institut za javno zdravlјe Vojvodine, Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ i Centar za socijalni rad.

Direktorica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Maja Milјković je naglasila da je ova konferencija primer dobre multisektorske saradnje na polјu socijalne zaštite, koja ima izuzetan značaj za njen dalјi razvoj.

-Ono na čemu treba posebno insistirati je oblast lјudskih resursa u okviru kojih treba stvarati, podsticati i jačati volontersku mrežu. Neophodna je obuka lјudi zaposlenih u ovom sektoru i supervizijska podrška, kako bi se kreterijumi u socijalnoj zaštiti ujednačili- rekla je Maja Milјković.

Novi Sad, 10. decembar 2021. godine